DUN DUN


2013
_MG_3612
DUNDUN OF YUEGUANGGUAN

2013
DUNDUN OF YUEGUANGGUAN 1 best in premiership----百万--全场最佳绝育猫
DUNDUN OF YUEGUANGGUAN
1 best in premiership
百万–全场最佳绝育猫

2013
DUNDUN OF YUEGUANGGUAN 1best in premiership----百万绝育组全场第一
DUNDUN OF YUEGUANGGUAN
1 best in premiership
百万绝育组全场第一99