Peanut Butter

GC Yueguangguan’s peanut butter


2017(成猫)
  

9TH BEST CAT
花生酱  获得成猫全场第9
2ND BEST LH CAT
花生酱  获得成猫全场长毛第2
2ND BEST AB CAT
花生酱  获得成猫全品种第2
2017.4.8-9


BEST LH CAT
花生酱  获得成猫全场长毛第1
3RD BEST AB CAT
花生酱  获得成猫全品种第3
2017.4.8-9


3RD BEST LH CAT
花生酱  获得成猫全场长毛第3
2017.4.8-92ND BEST LH CAT
花生酱  获得成猫全场长毛第2
2ND BEST AB CAT
花生酱  获得成猫全品种第2
2017.4.8-9

8TH BEST CAT
花生酱  获得成猫全场第8
3RD BEST LH CAT
花生酱  获得成猫全场长毛第3
2017.3.11-12


 BEST LH CAT
花生酱  获得成猫全场长毛第1
2017.3.11-12