xianer

仙儿3
D Eden Lover XianEr Of  Yueguangguan

2016-2017(成猫)


3TH BEST LH CAT
仙儿  获得成猫长毛第3
2017.2-112ND BEST LH CAT
仙儿  获得成猫长毛第2
2017.2-11  

3TH BEST LH CAT
仙儿  获得成猫长毛第3
2017.2-112ND BEST LH CAT
仙儿  获得成猫长毛第2
8TH BEST CAT
仙儿  获得成猫第8
2017.2-11  

2ND BEST LH CAT
仙儿  获得成猫长毛第2
2017.2-113TH BEST LH CAT
仙儿  获得成猫长毛第3
2017.2-11
 

2ND BEST LH CAT
仙儿  获得成猫长毛第2
2017.2-118TH BEST CAT
仙儿  获得成猫全场第 8
2016.12-10

2016(幼猫)

4TH BEST CAT
仙儿  获得成猫全场第 4
2016.9.17-18

6TH BEST CAT
仙儿  获得成猫全场第6
2016.9.17-18

7TH BEST CAT
仙儿  获得成猫全场第 7
2016.9.17-18

7TH BEST CAT
仙儿  获得成猫全场第 7
2016.7.30-312016(幼猫)


img_7460_副本
6TH BEST KITTEN
仙儿  获得幼猫全场第 6
2016.5.7


img_7562_副本
5TH BEST KITTEN
仙儿  获得幼猫全场第 5
2016.5.7


img_7325_副本
5TH BEST KITTEN
仙儿  获得幼猫全场第 5
2016.5.7


img_7294_副本
10TH BEST KITTEN
仙儿  获得幼猫全场第 10
2016.5.7


img_7074_副本
2ND BEST KITTEN
仙儿  获得幼猫全场第 2
2016.5.7


img_6881_副本

5TH BEST KITTEN
仙儿  获得幼猫全场第 5
2016.5.7